Social Media Advertising

• Quảng cáo tiệm nail qua Facebook/ Instagram với khả năng bật tắt, tăng giảm tốc độ, tiếp cận đối tượng theo tuỳ chỉnh như tuổi tác, giới tính và khu vực sống cụ thể theo miles.

• Tiền quảng cáo nếu không sử dụng hết có thể được bảo lưu để sử dụng vào dịp khác.

• 5 bước thực hiện quảng cáo hiệu quả của Website Nails:

  • Phân tích tình trạng online của tiệm.
  • Lên kế hoạch quảng cáo
  • Viết nội dung quảng cáo chuẩn English
  • Graphic design mẫu quảng cáo
  • Post, cài đặt, theo dõi tối ưu quảng cáo và báo cáo kết quả định kỳ theo tuần.
  • Thời gian quảng cáo từ 3 đến 6 tháng.
Category: