Social Marketing

Social Media Marketing là dịch vụ xây dựng nội dung, cải thiện hình ảnh thương hiệu và chỉ số review tại 4 trang mạng xã hội quan trọng nhất của tiệm nail gồm Google Business, Yelp, Facebook và Instagram.
Setup Phrase – Work Time 3-6 Weeks

 • Hỗ trợ lấy quản trị hoặc tạo mới 4 trang mạng xã hội
 • Viết giới doanh nghiệp, xây dựng business policy.
 • Biên soạn bảng giá, viết chú thích service và sản phẩm.
 • Post toàn bộ services của tiệm vào Fanpage
 • Setup hệ thống trả lời tự động trên Fanpage
 • Setup online booking trên Fanpage
 • Verify số điện thoại, địa chỉ, business hours và cập nhật closing holidays
 • Thiết kế hình ảnh và custom graphic design logo, banner.

Management Phrase – Work Time 12 Months

 • Post nail design images hàng tuần
 • Post good reviews on Google, Facebook hàng tuần.
 • Tăng like và lượt tương tác Fanpage.
 • Trả lời good and bad review
 • Support đồng quản trị mạng xã hội của tiệm

Tham khảo video về dịch vụ tại đây: Nail Salon Social Marketing

Tìm hiểu thêm chi tiết về Social Marketing và tại sao Yelp, Instagram, Facebook và Google Business là 4 kênh mạng xã hội quan trọng nhất tại đây.

Category: